Welcome to MTIB CORE SYSTEM (MCS)

PEMAKLUMAN

ASSALAMUALAIKUM DAN SALAM SEJAHTERA.

UNTUK MAKLUMAN TUAN/ PUAN, TERDAPAT ADUAN DITERIMA DARIPADA PIHAK INDUSTRI BAHAWA PERMIT TIDAK DAPAT DI CETAK PADA SISTEM MCS. SEHUBUNGAN ITU, MOHON KERJASAMA SEMUA PIHAK AGAR MENJALANKAN PROSES ‘CLEAR CACHE/ HISTORY’ PADA BROWSER MASING-MASING (CTH : GOOGLE CHROME, MOZILLA FIREFOX, INTERNET EXPLORER) YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGAKSES MCS.

BERSAMA-SAMA INI DIMAJUKAN CARA-CARA UNTUK MENJALANKAN PROSES ‘CLEAR CACHE/ HISTORY’ PADA SETIAP BROWSER.

GOOGLE CHROME | MOZILLA FIREFOX | INTERNET EXPLORER

KERJASAMA SEMUA PIHAK DALAM PERKARA INI AMATLAH DIHARAPKAN.

 

SEBARANG ADUAN BOLEH DISALURKAN KE mcshelp@mtib.gov.my ATAU MENGHUBUNGI TALIAN 03-9205 0199.

SEGALA KESULITAN AMAT DIKESALI.

SEKIAN, HARAP MAKLUM.

HEBAHAN / ANNOUNCEMENT

HEBAHAN PERKHIDMATAN CALL CENTRE MTIB PELESENAN

 

Untuk perkhidmatan penyampaian yang selesa kepada pengeksport, pengimport, pemproses kayu, penanan karas/gaharu dan pelanggan awam, MTIB menyediakan kemudahan talian CALL CENTRE untuk mengemukakan sebarang pertanyaan berkaitan Pelesenan Eskport/Import dan pendaftaran sebagai Pengeksport/Pengimport. Juga bagi pelanggan yang telah berdaftar dengan MTIB, perkhidmatan berhubung dengan MTIB Core System (MCS) boleh dikemukakan.

Talian yang boleh di hubungi ialah 03-9205 0199.

 

Talian CALL CENTRE ini beroperasi pada hari bekerja dari jam 8.30 pagi sehingga 4.30 petang. Untuk perhatian, perkhidmatan ini akan memulakan operasi bermula 6 September 2018.

 

 

ANNOUNCEMENT MTIB CALL CENTRE LICENSING SERVICES

 

For a convenience delivery services to exporters, importers, wood processors, planters of karas/gaharu and stakeholders, MTIB provides CALL CENTRE service to submit any enquiry regarding export/import licensing and registration as exporters/importers. Also for registered MTIB stakeholders, any inquiries on MTIB Core System (MCS) can be forwarded.

The contact line is 03-9205 0199.

 

The CALL CENTRE services operate on working day from 8.30 am to 4.30 pm. For information the services will commence operation on 6 September 2018.

MANUAL PENGGUNA MCS

MANUAL PENGGUNA SISTEM APLIKASI UTAMA MTIB

MTIB telah menambahbaik paparan antara muka skrin baru MCS yang lebih mesra pelanggan seiring dengan kemajuan teknologi dan infrastruktur MTIB yang kian meningkat. Bermula 1 Ogos 2016, semua sektor industri perkayuan yang berurusan dengan MTIB termasuk pengguna dalaman adalah disarankan untuk menggunakan dan mengaplikasikan platform baharu MCS ini.

Semua pengguna MCS boleh melayari platfom baharu MCS di mcs2.mtib.gov.my atau melalui pautan di portal korporat MTIB. Sebarang pertanyaan dan bantuan, sila hubungi Pejabat /Cawangan MTIB berdekatan atau hubungi Encik Mohd Razman Mohamad Azizuddin - Tel : 03 – 9282 2235 samb. 1375 atau e-mail razman@mtib.gov.my.

NOTA PENTING:

Sila Layari MCS Platform Baharu menggunakan pelayari Mozilla Firefox Versi 45 dan ke atas Dan Google Chrome Versi 5.0 dan ke atas untuk mendapatkan paparan yang terbaik.

MANUAL PENGGUNA - Customer Copy (Download as PDF file, 6.89Mb)
MANUAL PENGGUNA - MTIB Copy (Download as PDF file, 24.8Mb)

LARANGAN EKSPORT KAYU GERGAJI TANPA PERINGKAT

PERHATIAN KEPADA SEMUA PEGAWAI MTIB, PERSATUAN-PERSATUAN INDUSTRI KAYU MALAYSIA, PEMBEKAL, PENGEKSPORT DAN PEMERINGKAT KAYU MALAYSIA

Berdasarkan Pekeliling Ketua Pengarah Bil. 3 Tahun 2017, Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia berkaitan Larangan Eksport Kayu Gergaji Tanpa Peringkat, dimaklumkan bahawa :

"Eksport Kayu Gergaji Tanpa Peringkat tidak lagi dibenarkan bermula 1 Januari 2018."

Maklumat lanjut boleh layari Portal Korporat MTIB. Klik disini.

Pemberitahuan : Larangan Eksport KGB Bagi Tahun 2018

PERHATIAN KEPADA SEMUA PENGEKSPORT BERDAFTAR KAYU GETAH BERGERGAJI (KGB)

 Adalah dimaklumkan bahawa MTIB melalui arahan daripada Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (MPIC) masih mengenakan larangan eksport Kayu Getah Bergergaji (KGB) untuk tahun 2018. Tempoh larangan eksport KGB ini adalah tertakluk kepada kajian bulanan (monthly review) berkaitan kedudukan stok bekalan, keperluan penggunaan industri, permintaan perdagangan dan pasaran semasa KGB. Sebarang perkembangan terbaharu akan dipaparkan dalam laman sesawang MTIB www.mcs2.mtib.gov.my.

SAIZ (MM/INCHES/FEET)DI RUANG "EXPORT ITEM" KAYU DI DALAM SISTEM MCS

Semua pengeksport diwajibkan memasukkan maklumat berhubung saiz ((MM) / Inches / Feet) di semua ruang di dalam perkara "Export Item" produk kayu. Maklumat ini akan disalurkan kepada pihak KASTAM di semua pintu keluar negara melalui Sistem Maklumat Kastam(SMK).

Contoh :-

Logo

 

PERINGATAN MESRA KEPADA SEMUA PEMERINGKAT {TERKINI}/KIND REMINDER FOR TIMBER GRADERS{LATEST}

Setiap Ringkasan Pemeringkatan yang dikeluarkan mestilah dibuat mengikut Jenis Kayu, Spesifikasi dan Gred Yang Sama. Sila Ikuti Contoh Di Bawah:-

BIL JENIS KAYU SPESIFIKASI GRED PENGELUARAN RINGKASAN PEMERINGKATAN
1 Keruing GMS A&UP Satu (1) Sahaja 
2 Keruing & Kapur  GMS A&UP Dua (2) Ringkasan Pemeringkatan (Setiap Jenis Kayu Diasingkan) 
3 Keruing GMS&STRIPS A&UP Dua (2) Ringkasan Pemeringkatan (Setiap Spesifikasi Diasingkan)
4 Keruing GMS&STRIPS&
SCANTLING 
A&UP Tiga (3) Ringkasan Pemeringkatan
(Setiap Spesifikasi Diasingkan)
5 Keruing GMS A&UP
MERCH
Dua (2) Ringkasan Pemeringkatan (Setiap Gred Diasingkan) 

Semua Pemeringkat Kayu diminta mematuhi tatacara pengeluaran Ringkasan Pemeringkat bagi melancarkan permohonan lesen eksport dan pemeriksaan fizikal.Sebarang Pertanyaan, sila hubungi pejabat MTIB berhampiran atau ibupejabat (En. Rafa Tan) Tel: 03-9282 2235 / Fax: 03-9284 6214 atau Email: rafa@mtib.gov.my.

 

Choose Theme Color:
Choose Language: