Welcome to MTIB CORE SYSTEM (MCS)

PERHATIAN KEPADA SEMUA PENGEKSPORT, PENGIMPORT, PEMBEKAL, PEMPROSES, PEMERINGKAT KAYU BERDAFTAR

Untuk makluman tuan/puan, penama seperti berikut tidak lagi berkhidmat untuk Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (MTIB) berkuatkuasa mulai 16 Disember 2019. Penama yang dimaksudkan adalah:

1)       Encik Zamzuri Mohamad Shokri ( No. Kad Pengenalan: 710126-08-6329)

2)       Encik Edlee Rashidi (No. Kad Pengenalan 790102-13-5395)

Sila ambil maklum berkenaan perkara ini.

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROSES PENDAFTARAN, PELESENAN DAN PEMERIKSAAN FIZIKAL

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROSES PENDAFTARAN, PELESENAN DAN PEMERIKSAAN FIZIKAL

Panduan ini adalah selari dengan pengumuman YAB Perdana Menteri Malaysia pada 7 Jun 2020, berkenaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan (PKPP) dan kenyataan bertarikh 8 Jun 2020 berkenaan Budaya Kerja Perkhidmatan Awam Semasa Tempoh PKPP yang telah di keluarkan oleh Ketua Setiausaha Negara (KSN). Garis panduan yang dibangunkan ini merupakan sebahagian dari Norma Baharu, untuk digunapakai oleh industri bagi tempoh (PKPP) bermula 10 Jun sehingga 31 Ogos 2020.

 Secara dasarnya, semua proses pendaftaran, pelesenan dan pemeriksaan fizikal kembali seperti biasa (sepertimana proses sebelum PKP dilaksanakan). Ia adalah selaras dengan Pengoperasian Penuh MTIB bermula pada 18 Mei 2020.

 Pertukaran maklumat dalam lesen eksport/import yang diluluskan boleh dipertimbangkan (Tertakluk kepada butiran yang ingin dipinda).

 Pengeksport memohon pemeriksaan fizikal menerusi MCS online, pada hari bekerja sahaja. Pengeksport diminta menghantar dokumen berkaitan kepada pejabat yang berkenaan (secara hardcopy).

Pengeksport perlu memuat turun aplikasi MySejahtera dan menggunakan aplikasi berkenaan sebelum memasuki pejabat/premis MTIB

Semua prosidur yang digariskan ini adalah tertakluk kepada SEMUA ARAHAN RASMI yang dikeluarkan oleh Kerajaan Malaysia SERTA SEMUA PROTOKOL PENCEGAHAN JANGKITAN mengikut standard Kementerian Kesihatan Malaysia.

 

Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (MTIB)

12 Jun 2020

PENDAFTARAN PENGEKSPORT DAN PENGIMPORT BAGI PENGGUNAAN MODUL PERMIT DI DALAM UCUSTOMS

PENDAFTARAN PENGEKSPORT DAN PENGIMPORT BAGI PENGGUNAAN MODUL PERMIT DI DALAM UCUSTOMS

Makluman kepada semua Pengeksport dan Pengimport untuk berdaftar dengan sistem uCustoms bagi membolehkan aktiviti dan proses penggunaan permit di dalam sistem uCustoms dilaksanakan. Sebarang pertanyaan boleh dikemukakan kepada PMO uCustoms nombor telefon 03 - 8316 5112 atau emel pmo@customs.gov.my atau pmomampu@mampu.gov.my

Bagi mendapatkan panduan untuk mendaftar di dalam sistem uCustoms, sila layari laman web Kastam :  http://www.customs.gov.my/en/uc/Pages/registrationqref.aspx

RUBBER WOOD SAWNTIMBER EXPORT QUOTA PERFORMANCE, YEAR 2020

 

 

 

Month Export
(Cubic Meter)
January 327.9463
February 1,048.1502
March 3,846.6207
April 4,375.0805
May 3,549.0577
June (until 14th) 3,450.3740
Total 16,597.2294
Annual Quota Balance 33,402.7706

 

 

Rubber Wood Sawntimber 

Export Quota For 2020 - 50,000 Cubic Meter

HEBAHAN / ANNOUNCEMENT (PERKHIDMATAN CALL CENTRE)

HEBAHAN PERKHIDMATAN CALL CENTRE MTIB PELESENAN

 

Untuk perkhidmatan penyampaian yang selesa kepada pengeksport, pengimport, pemproses kayu, penanan karas/gaharu dan pelanggan awam, MTIB menyediakan kemudahan talian CALL CENTRE untuk mengemukakan sebarang pertanyaan berkaitan Pelesenan Eskport/Import dan pendaftaran sebagai Pengeksport/Pengimport. Juga bagi pelanggan yang telah berdaftar dengan MTIB, perkhidmatan berhubung dengan MTIB Core System (MCS) boleh dikemukakan.

Talian yang boleh di hubungi ialah 03-9205 0199 atau emel mcshelp@mtib.gov.my.

 

Talian CALL CENTRE ini beroperasi pada hari bekerja dari jam 8.30 pagi sehingga 4.30 petang. 

 

ANNOUNCEMENT MTIB CALL CENTRE LICENSING SERVICES

 

For a convenience delivery services to exporters, importers, wood processors, planters of karas/gaharu and stakeholders, MTIB provides CALL CENTRE service to submit any enquiry regarding export/import licensing and registration as exporters/importers. Also for registered MTIB stakeholders, any inquiries on MTIB Core System (MCS) can be forwarded.

The contact line is 03-9205 0199 or email mcshelp@mtib.gov.my.

 

The CALL CENTRE services operate on working day from 8.30 am to 4.30 pm.

MANUAL PENGGUNA MCS

MANUAL PENGGUNA SISTEM APLIKASI UTAMA MTIB

MTIB telah menambahbaik paparan antara muka skrin baru MCS yang lebih mesra pelanggan seiring dengan kemajuan teknologi dan infrastruktur MTIB yang kian meningkat. Bermula 1 Ogos 2016, semua sektor industri perkayuan yang berurusan dengan MTIB termasuk pengguna dalaman adalah disarankan untuk menggunakan dan mengaplikasikan platform baharu MCS ini.

Semua pengguna MCS boleh melayari platfom baharu MCS di mcs2.mtib.gov.my atau melalui pautan di portal korporat MTIB. Sebarang pertanyaan dan bantuan, sila hubungi Pejabat /Cawangan MTIB berdekatan atau hubungi Encik Mohd Razman Mohamad Azizuddin - Tel : 03 – 9282 2235 samb. 1375 atau e-mail razman@mtib.gov.my.

NOTA PENTING:

Sila Layari MCS Platform Baharu menggunakan pelayari Mozilla Firefox Versi 45 dan ke atas Dan Google Chrome Versi 5.0 dan ke atas untuk mendapatkan paparan yang terbaik.

MANUAL PENGGUNA - Customer Copy (Download as PDF file, 6.89Mb)
MANUAL PENGGUNA - MTIB Copy (Download as PDF file, 24.8Mb)

KEPERLUAN LESEN EKSPORT DAN IMPORT MTIB BAGI PRODUK KAYU DAN KELUARAN KAYU BERKUATKUASA MULAI 1APRIL

a) Lesen Eksport

Bermula dari tarikh 1 April 2017, berdasarkan keperluan penguatkuasaan Perintah Kastam (Larangan Mengenai Eksport) 2017 dan Perintah Kastam (Larangan Mengenai Import) 2017, MTIB akan mengeluarkan lesen eksport ke atas dua (2) kod produk kayu tambahan dan dua puluh tiga  (23) kod produk kayu dan keluaran kayu yang sedia ada. Senarai produk kayu dan keluaran kayu yang memerlukan lesen eksport adalah seperti Jadual di bawah.

No.

Jenis Barangan Kayu

Kod Kastam

1.

Bamboo

1401.10 00 00

2.

Rattans

1401.20

3.

Wood in chip or particle

4401

4.

Wood charcoal

4402.90 90 00

5.

Logs (including baulks and roughly squared)

4403

6.

Hoopwood

4404

7.

Wood wool ; Wood flour

4405.00

8.

Railways or tramway sleepers 

4406

9.

Sawn timber

4407

10.

Veneer sheets

4408

11.

Moulding

4409

12.

Particleboard 

4410

13.

Fibreboard

4411

14.

Plywood, veneered panel and similar laminated wood 

4412

15.

Densified wood

4413.00 00 00

16.

Wooden frames

4414.00 00 00

17.  Packaging cases boxes, crates, drums and similar

4415

18.

Cask, barrels, vats, tub and other coopers products, of wood, including staves

4416.00 10 00
4416.00 90 00

19.

Tool, broom and brush bodies and handles, of wood

4417.00 10 00
4417.00 20 00
4417.00 90 00

20.

Builders joinery and carpentry, of wood

4418

21.

Tableware and kitchenware, of wood

4419.11 00 00
4419.12 00 00
4419.19 00 00
4419.90 00 00

22.

Articles of wooden furniture

4420.90.10 00

23.

Other articles of wood

4421

24.

Wood pulp

4701,  4702, 4703,  4704, 4705,  4706

25.

Prefabricated buildings, of wood

9406.10 90 00

 

KEPERLUAN LESEN EKSPORT DAN IMPORT MTIB BAGI PRODUK DAN KELUARAN KAYU BERKUATKUASA MULAI 1APRIL 2019

b) Lesen Import

MTIB juga akan mengeluarkan lesen import ke atas satu (1) kod produk kayu tambahan dan tiga (3) kod produk kayu dan keluaran kayu yang sedia ada. Senarai produk kayu dan keluaran kayu yang memerlukan lesen import adalah seperti Jadual di bawah.

Bil.

Jenis Barangan Kayu

Kod Kastam

1.

Logs; wood in the rough, whether or not stripped of its bark or merely roughed down; wood roughly squared or half-squared but not further manufactured; and baulks

4403

2.

Poles and piles of Bakau (Rhizophora spp)

4403.99 90 00

3.

Plywood, veneered panel and similar laminated wood 

4412

4.

 Sawntimber  4407

 Click Industry>Download Forms at http://www.mtib.gov.my/ for Application Form.

Choose Theme Color:
Choose Language: